© 2016 Ing. Kateřina Holzmannová - mzdy a personalistika       KMZDY.CZ | KMZDY.EU | HOLZMANNOVA.CZ

Mzdy a personalistika Ostrava

www.holzmannova.cz

Každá úspěšná společnost musí věnovat maximum pozornosti svému předmětu podnikání, než podpůrným či režijním činnostem, které negenerují zisk.

Žádná firma není příliš malá, nebo příliš velká na to, aby nemohla těžit z výhod externího vedení mzdového účetnictví. Čas a peníze, které ušetříte, můžete věnovat tomu, co umíte nejlépe - podnikání a „tvorbě zisku“.

Mzdové účetnictví (výpočet mzdy) je naše specializace a v této oblasti máme vysoké znalosti a zkušenosti. Dáváme Vám 100% jistotu, že všechny prováděné činnosti jsou v souladu s platnou legislativou ČR.

Za naše klienty jsme absolvovali již nespočet kontrol (Zdravotní pojištovny, Správy sociálního zabezpečení, FÚ) s výsledkem bez zásadních nedostatků a bez výměru jakékoliv finanční sankce!


Výhody outsourcingu :


Těšíme se na případnou budoucí spolupráci a věříme, že naše služby přispějí ke klidnému a úspornému chodu Vaší společnosti.

PROČ SI NECHÁVAT ZPRACOVÁVAT MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ DODAVATELSKÝM ZPŮSOBEM?